Paul Spapens

Paul Spapens Paul Spapens

Schrijver en cultuuractivist

Op het visitekaartje van Paul Spapens staat aan de ene kant schrijver en aan de andere kant cultuur-activist. Je kunt niet zien wat de voor- en de achterkant is. Beide begrippen zijn wat zijn denken, doen en laten betreft volkomen uitwisselbaar. Op deze website maakt deze oer-Brabander en Bourgondiër inzichtelijk wat hij zoal doet, waardoor en door wie hij zich laat inspireren. En, waarvoor je hem kunt benaderen. Voor zijn werk werd Paul Spapens onderscheiden met verschillende culturele prijzen.